Nyberg Media - produktion och förlag

God fortsättning


Jahapp, då tar vi itu med ett nytt år, förhoppningsvis bättre än det föregående. Närmast står arbetet med en utgåva på temat Durspel i tur. Det blir en bok med CD-bilaga som mina tidigare utgivna alster. Det handlar uteslutande om svensk tradition för diatoniskt dragspel.

Vi får väl se hur lång tid det kommer att ta med produktionen, men jag kan utlova en CD med sällan eller aldrig hört material. Detsamma kan sägas om bildmaterialet. Återkommer med information när det drar ihop sig.

Med bästa hälsningar,

Bosse N


Två diktsamlingar av Raija Nyberg
Nyberg Media ger sig från och med 2019 även in på lyrikens område. Raija Nyberg, f. 1950, utkom 2015 med sin första diktsamling Ei kotia missään (på finska). Boken fick ett gott mottagande i Sverigefinska tidningar och recenserades även i tidskriften Elämäntarina i Finland. Den gavs till en början ut av det Sverigefinska förlaget Finn-Kirja, som senare upphörde med sin publicistiska verksamhet. Ei kotia missään, som 2015 belönades med Kaisa Vilhuinen-priset, finns nu i en ny upplaga, utgiven av Nyberg Media.

Under 2019 har Raija Nyberg utkommit med sin nya diktsamling Mitä muuta ihminen tarvitsee (på finska). I likhet med den första diktsamlingen innehåller den såväl naturlyrik som underfundiga iakttagelser om allt vad det innebär att vara människa. Under oktober månad har förlaget nåtts av det glädjande beskedet att Mitä muuta ihminen tarvitsee kommer att ges ut med stöd från Statens Kulturråd!


Raija Nybergin kaksi runokokoelmaa
Mitä muuta ihminen tarvitsee tuli painosta heinäkuussa 2019 mutta emme ole muuton takia ehtineet sitä mainostaa. Kokoelman runoissa on surumielistä haikeutta mutta myös humoristisia pilkahduksia. Voisi ehkä sanoa että kirja jatkaa esikoisen Ei kotia missään juurettomuusteemaa. Eläimet ja luonto ovat jälleen vahvasti esillä.

Heti portailla
kohtaan suruvaipan
ja kuolemankäki
kukkuu etelästä

Lähden silti
menen
koska kerrankin
olen rohkea
ja kaunis

Asemalla
istun kauan
katsellen
lähteviä junia
Joku niistä
voisi viedä minut pois

(Raija Nyberg: Mitä muuta ihminen tarvitsee)


Ei kotia missään kostar 180 kronor.

Mitä muuta ihminen tarvitsee kostar 180 kronor.

Porto per bok 44 kronor, för två böcker 66 kronor.

Betalning genom Swish: 070-798 92 81, eller Nordea Plusgiro 58 01 84-0, Bankgiro 707-6698.

Bor du utanför Sverige gäller samma priser som ovan. För en bok tillkommer portoavgiften SEK 66:-, för båda böckerna
SEK 90:-.Till länder utanför EU tillkommer tullavgift.

Beloppet inbetalas till Nordea Pg 58 01 84-0
Adress: Nyberg Media, Bomled 10, S-786 91 Vansbro
Bank: Nordea Bank AB, 105 71 Stockholm
IBAN SE59 9500 0099 6034 0580 1840
BIC/SWIFT NDEASESS170 år av svensk dragspelshistoria - beställ här!

Det svenska dragspelet del 1 - 150 kronor.
Det svenska dragspelet del 2 - 250 kronor.
Det svenska dragspelet del 3 - 350 kronor

Alla tre delarna - 650 kronor.

priser inklusive moms.

Porto tillkommer: Brevporto för en bok 88 kronor, två eller tre böcker 110 kronor.

Betalar gör du snabbast genom Swish: 070-798 92 81. Betalning kan även göras till Nordea Plusgiro 58 01 84-0 eller Bankgiro 707-6698. Böckerna kan även köpas på plats hos Karlssons Musik, Fjärås, Peters Dragspelsservice i Gävle, Dragspelet i Höör, Borås Dragspelservice i Blidsberg och hos Gottfrid Johansson Musik i T-baneplanet, station Hötorget i Stockholm.Föredrag
I mitt mångåriga arbete som museitjänsteman ingick att av och till ge sig ut ”på fältet” och hålla föredrag. Sådana ”nedslag” kunde t.ex. göras på ett kommunbibliotek eller i en hembygdsförenings regi. Inriktningen har bibehållits som en sidoverksamhet till bokutgivningen. Temat ligger som sig bör på mitt specialområde, nämligen dragspelets historiska utveckling, om vilken jag har samlat ett stort material.

Föredragen kan få mycket olika utformning och kan ha såväl svensk som världsomspännande inriktning. Jag förfogar över ett mycket rikt och mångfasetterat bildmaterial som jag tillsammans med musikinslag bakar ihop till en intressant presentation. Några rubriker:

- Dalarnas dragspelsfabriker - en tongivande epok i det svenska industrisamhället.

- Europeiska dragspelsintryck
- en resa från väst till öst. Du får ta del av ett unikt bildmaterial, ett antal utställda instrument och

- Dragspel från Sibirien till Louisiana.Succé i Vansbro
Framträdandet på biblioteket i nya hemorten Vansbro kan inte beskrivas som annat än en succé. Den 5 februari var jag där för att berätta om Dalarnas dragspelsfabriker. Intresset var så stort att sittplatserna inte räckte till. Fullt av glada dragspelsintresserade, och många nya och värdefulla kontakter knöts. Fick per omgående en förfrågan om ett föredrag under samma rubrik i Borlänge - se nedan.


OBS! Alla planerade föredrag är tillsvidare inställda pga corona-epidemin. Vi avvaktar väl rekommendationerna och tar nya tag när situationen tillåter det.


Tidigare "nedslag"
Sommaren 2019 besökte jag Kulturgatan i Bodafors, ett imponerande kulturprojekt som omfattar utställningar på temat möbeldesign, en bokhandel och ett café – läs mer om verksamheten på hemsidan. Dit var jag inbjuden för att tala om dragspelet med utgångspunkt från dess roll som musikinstrument, industriprodukt och designföremål.

Föredraget blev mycket uppskattat: ”Tack för en väldigt lyckad kväll! Intressant och underhållande och en väldigt fint sammansatt presentation! Och väldigt uppskattat av alla i publiken.
Har redan hört flera tala mycket positivt om onsdagskvällen!”, skriver Mikael Löfström, en av projektet Kulturgatans två initiativtagare och kvällens arrangör.

Ett föredrag kostar 7.500 kronor exklusive moms plus rese- och övernattningskostnader. Du är välkommen att höra av dig.


Kommande projekt
I och med den sista delen av Det svenska dragspelet lämnar jag helt det kromatiska dragspelet och kommer framöver att inrikta mig på det diatoniska dragspelets mångfald, främst ur ett Europeiskt perspektiv. En bok/CD-utgåva med åtskilligt unikt såväl bild- som ljudande material är under arbete. En liknande produktion med inriktning på svenskt material är också under planering.

Eftersom jag under min yrkesverksamma tid som musei- och radioman haft en musikantropologisk inriktning, har jag alltid haft ett öra åt folkmusik, även om jag vet att begreppet är omdiskuterat – vad ÄR folkmusik egentligen? I mitt fall är intresset hursomhelst fokuserat på de många intressanta musikinstrumenten – här i Sverige fiolen, nyckelharpan och förstås det diatoniska dragspelet. Hela den Europeiska kontinenten och de Brittiska öarna är fullt av intressanta musiktraditioner och instrument. Ett kommande projekt är inriktat på Estlandssvensk musiktradition, ett ämne jag ägnade mycket tid under 1980-talet.

Med bästa hälsningar,

Bo Nyberg


Det svenska dragspelet del 3 i etern!
I värmländska dragspelsmetropolen Ransäter arrangeras inte bara dragspelsstämman Bälgspel vid landsvägskanten, ett gigantiskt evenemang med tusentals besökare. Där finns också en institution, Dragspelsexpo, med en intressant utställning och ett arkiv med unikt dragspelsmaterial. Dragspelsexpo levererar dessutom varje ett månad ett webbradioprogram - Exporadion - med dragspelsmusik. Nu kan du höra undertecknad och programledaren Jan Olsson i ett program där vi väljer musik från CD-bilagan till boken Det svenska dragspelet del 3. På hemsidan, hittar du information om programmen och evenemanget Bälgspel vid landsvägskanten.


En kulturens stöttepelare!
Produktionen av Det svenska dragspelet del 1,2 och 3 har finansierats med stöd från Dalarnas Försäkringsbolags Kulturstiftelse (DFK). År 1996 firade Dalarnas Försäkringsbolag att det gått 150 år sedan det ursprungliga bolaget - Kopparbergs läns brandstodlag - bildats. För att markera bolagets starka förankring i dåvarande Kopparbergs län - numera Dalarnas län - planerades bl.a. att avsätta pengar till en fond eller stiftelse som skulle komma hela Dalarnas befolkning till glädje. Dåvarande antikvarien Rune Bondjers, ansvarig för Dalarnas museums samlingar, kontaktades, varefter stiftelsen bildades. Allt sedan dess tillkomst har DFK varit ett ovärderligt stöd för Dalarnas museum vid förvärvandet av ovärderliga kulturföremål som omfattar såväl allmogekulturens som industrisamhällets materiella kulturprodukter. Under undertecknads anställning som musikantikvarie på Dalarnas museum 1998-2010 kunde institutionen förvärva ett flertal musikinstrument, främst dragspel från Dalarnas många fabrikanter men även elgitarrer av Hagströms tillverkning mm. Finansieringen av inköpen skedde till övervägande delen med medel från DFK. Vill du ha en överblick över den föremålssamling som DFK bidragit till rekommenderas Rune Bondjers vackra bok Samlat för Dalarna. Du hittar den på museets hemsida.


Om ljudrestaurering
Tycker du att det låter bra om inspelningarna på Det svenska dragspelet del 1, 2 och 3? Det beror helt och fullt på, att det är Ingemar Lindqvist som med säker hand tagit sig an arbetet. Ingemar är, sedan han 1993 registrerade sin firma Audio Lab Stockholm, landets främsta specialist när det gäller restaurering och överföring av ljud från 78-varvsskivor, ljudband och andra analoga media. Ingemars erfarenheter har kommit till användning i inte mindre än ett 150-tal CD-produktioner i genrer som svensk schlager, gospel och amerikansk jazz. Han är även en stor kännare av svensk radiohistoria, om vilken han berättar massor på sin hemsida. Kolla den här.

AKTUELLT


Mitä muuta ihminen tarvit ...
Under 2019 har Raija Nyberg utkommit med sin nya diktsamling Mitä muuta ihminen tarvitsee (på ...Ei kotia missään ...
Raija Nyberg, f. 1950, utkom 2015 med sin första diktsamling Ei kotia missään (på finska). Bo ...Det svenska dragspelet ...
Några röster om Det svenska dragspelet del 1: Bokens författare är fil.kand med musikveten ...Välkommen ...
Nyberg Media är ett produktionsbolag som har existerat som enskild firma sedan 2008. Jag som ...