Nyberg Media - produktion och förlag

DRAGSPELSHISTORIA


Det svenska dragspelet del 1 1829-1945
Boken Det svenska dragspelet del 1 skildrar dragspelet, när det började förekomma i Sverige och hur det sedermera började tillverkas vid ett antal fabriker. Den första boken skildrar tidsperioden 1829-1945. I en kommande, andra del skildras tiden från och med 1945 och fram till de senaste försöken med dragspelstillverkning under sent 1980-tal. Med de båda böckerna följer en CD-skiva med exempel på den svenska dragspelsmusikens utveckling, alltifrån instrumentets första tid i Sverige och fram över fabrikernas och de berömda dragspelsartisterna-märkesspelarnas storhetstid. På den första CD-skivan kan du bl.a. höra hur Sveriges äldsta kända accordion låter, musik på dragspel som tillverkats av dragspelsbyggarpionjärerna Carl Fridberg och Carl Johan Malmling och kommersiella skivinspelningar med berömda svenska dragspelsartister som använde sig av svensktillverkade instrument.

I galleriet härintill kan du se några av de dragspel som finns avbildade i boken Det svenska dragspelet del 1.


Dragspel i Sverige tiden 1829-1945
Det tidigaste kända dragspelet i Sverige är daterat till sent 1820-tal, dvs. från samma tid som instrumentbyggaren Cyrill Demian, Wien fick sitt första patent på sitt accordion. Instrumentet accordion finns endast omnämnt i ett fåtal källor fram till tiden kring 1860, då det tycks ha varit känt i svenska städer och på landsbygden.

Sveriges tidigaste kände dragspelsbyggare kan ha varit Johan Petter Nyström (1839-1900), Väse-Karlstad, som enligt uppgift började tillverka ”accordeons” tiden kring 1860, och som en kort tid därefter övergick till att tillverka harmonier (tramporglar). Närmast följande dragspelsbyggare i Sverige var Carl Fridberg (1848-1935), Gusselby, Lindesberg, som med säkerhet varit verksam tiden 1892-1932, men enligt vissa obekräftade uppgifter hade tillverkat dragspel redan i början av 1870-talet.

En med Fridberg samtida dragspelsbyggare var Carl Johan Malmling (1862-1947), Källbäcken, Hedemora som tillverkade sina instrument från och med 1883 och en bit in på 1900-talet. Både Carl Fridberg och Carl Johan Malmling sägs ha tillverkat c:a 100 dragspel vardera. Instrumenten byggdes som ett rent hantverk och utan maskinella hjälpmedel.

Sveriges två första dragspelsfabriker med en mer omfattande tillverkning var verksamma från och med tiden kring 1920 - AB William Farre, Sundbyberg (nära Stockholm) 1919-1923 och AB Svenska Dragspelsfabriken, Arbrå 1920-1922. Även importören och grossisten Nordiska Musikaffären, Göteborg, lanserade åren 1919-1920 två egentillverkade dragspelsmodeller.

Under 1920-talet inledde Sveriges mest omfattande och mest långlivade dragspelsfabrikant, AB Albin Hagström, Älvdalen sin verksamhet. Firman grundades av Albin Hagström (1905-1952) och var till en början inriktad på import av tyska och italienska instrument. Från och med 1932 tillverkade Hagström sina dragspel vid den egna fabriken i Älvdalen. Verksamheten kom att få stor betydelse för dragspelsanvändare i såväl Sverige som i utlandet under lång tid.

Tidigare Hagström-medarbetaren Gunnar Orre (1907-1990) prövade tillsammans med fem andra f.d. Hagströmanställda på egen dragspelstillverkning från och med 1930. Verksamheten var förlagd i Rot, Älvdalen. Dragspelen från Gunnar Orre & C:o Dragspelsfabrik, Älvdalen var försedda med modellnamnet Necco (ej att förväxla med de finsk- och italiensktillverkade Neco-dragspelen). Verksamheten upphörde i samband med att Hagströmfabriken invigdes 1932.

År 1936 grundade den berömde dragspelsartisten Ragnar Sundquist (1892-1951) sin dragspelsfabrik i Stockholm. Sundquist hade under firmanamnet Ragnar Sundquists Dragspels-Central, Stockholm importerat dragspel bl.a. av märket Excelsior. Vid hans fabrik arbetade flera medarbetare som tidigare varit anställda vid Hagströms fabrik i Älvdalen. De dragspel som tillverkades vid Ragnar Sundquists dragspelsfabrik gick under benämningen Raggie Special.

En kortlivad verksamhet i egen regi bedrevs under 1938 av de tidigare Hagström-medarbetarna Virgilio Verri (1905-1967) och Orlando Gratti (1909-1973) vid Musikaffären Accordeon, Stockholm. Verksamheten övertogs dock samma år av i AB Albin Hagström. Under 1938 eller 1939 döptes firmans dragspel om till Accordia, som blev ett framgångsrikt märke inom Hagströmkoncernen.

Redan under tiden för första världskriget hade viss dragspelstillverkning förekommit vid Nordiska Musikaffären, Göteborg. Dragspelen var försedda med initialerna NM. De flesta av de på sin tid mycket populära NM-dragspelen var dock importerade från HB-fabriken i Gera, Tyskland (HB=Herman Buttstädt).

Efter Nordiska Musikaffärens upphörande fortsatte förre medarbetaren och verkmästaren Victor Dise (1893-1971) med egen dragspelstillverkning. Från och med 1931 bedrevs en tillverkning av Victor Dise i samarbete med AB Albin Hagström, Älvdalen och Skandia Musik AB, Örebro. Dragspelen fick namnet Skandia. Från och med 1941 bedrev Victor Dise en självständig tillverkning av dragspel med namnet Skandia.

En av svensk dragspelstillverknings portalgestalter var Algot Bengtsson (1915-2007). Efter att ha arbetat vid Gunnar Orres dragspelsfabrik värvades han av Ragnar Sundquist och var fram till 1938 anställd vid dennes fabrik i Stockholm. Efter en kort tids arbete vid Hagströms reparationsverkstad i Stockholm registrerade han 1940 firman Dragspelstjänst, Stockholm som kom att bedriva dragspelstillverkning i egen regi från och med 1941. Dragspelen från Algot Bengtssons fabrik gick under namnet Bengts och kom att få stora framgångar bland den svenska eliten av dragspelsartister.

AKTUELLT


Mitä muuta ihminen tarvit ...
Under 2019 har Raija Nyberg utkommit med sin nya diktsamling Mitä muuta ihminen tarvitsee (på ...Ei kotia missään ...
Raija Nyberg, f. 1950, utkom 2015 med sin första diktsamling Ei kotia missään (på finska). Bo ...Det svenska dragspelet ...
Några röster om Det svenska dragspelet del 1: Bokens författare är fil.kand med musikveten ...Välkommen ...
Nyberg Media är ett produktionsbolag som har existerat som enskild firma sedan 2008. Jag som ...