Nyberg Media - produktion och förlag

GALLERI


 • Skandia 1941 - Knappdragspel i "slipsmodell" och strömlinjemodell i katalog från Dragspelsfabriken Skandia, Göteborg 1941.
 • Skandia 1938 - Skandia, femradigt dragspel tillverkat på fabriken i Göteborg. Modellen förekommer i en katalog från Skandia Musik A-B, Örebro 1938.
 • Raggie Special - Treradigt dragspel i s.k. "slipsmodell" i katalog från Raggie Special 1938.
 • Nordiska Musikaffären, Göteborg - Virtuos-dragspel i Nordiska Musikaffärens katalog 1919-1920. Dragspelet är en av de två modeller som dessa år tillverkades vid fabriken i Göteborg.
 • Necco - Ryszard von Geuken, Malmö med Necco, femradigt dragspel tillverkat vid Gunnar Orres fabrik i Rot, Älvdalen tiden 1930-1932.
 • Johannes Dillners dragspel - Sveriges förmodligen äldsta dragspel, ägt av kyrkoherden Johannes Dillner i Östra Ryd som erhållit det som gåva av grevinnan Brahe på Rydaholm i slutet av 1820-talet. Dragspelet är tillverkat av firman Löhner i Nürnberg. The earliest known accordion i Sweden, dated to the late 1820s, made by Löhner, Nürnberg, Germany
 • Hagström Subduer 1942 - Treradigt knappdragspel i strömlinjemodell - Hagström Subduer - i katalogen för 1942.
 • Hagström Köpenhamnstillverkning - Femradigt dragspel i "slipsmodell", designat av berömde Hagströmmedarbetaren Sven Hillring och tillverkat vid företagets fabrik i Köpenhamn under tidigt 1940-tal.
 • Hagström Excellent - Hagström Excellent, tillverkat vid fabriken i Älvdalen under tidigt 1930-tal.
 • Carl Johan Malmling, Källbäcken, Hedemora - Enradigt, fyrkörigt dragspel tillverkat av Carl Johan Malmling, Källbäcken, Hedemora tiden kring år 1900.
 • Carl Fridberg, Gusselby - Enradigt, femkörigt dragspel tillverkat 1902 av Carl Fridberg, Gusselby (1848-1935).
 • AB William Farre - Arne Wenngren, Gävle med femradigt dragspel, tillverkat vid Farres fabrik i Sundbyberg nära Stockholm tiden 1919-1923.
 • AB Svenska Dragspelsfabriken, Arbrå - Femradiga dragspel och pianodragspel, tillverkade av Svenska Dragspelsfabriken, Arbrå tiden 1921-1923. Foto i Arbrå Hembygds & Fornminnesförenings arkiv.
 • AB Albin Hagström, Älvdalen - Hagströmfabrikens första egentillverkade dragspel, presenterade i en broschyr 1932.

AKTUELLT


Mitä muuta ihminen tarvit ...
Under 2019 har Raija Nyberg utkommit med sin nya diktsamling Mitä muuta ihminen tarvitsee (på ...Ei kotia missään ...
Raija Nyberg, f. 1950, utkom 2015 med sin första diktsamling Ei kotia missään (på finska). Bo ...Det svenska dragspelet ...
Några röster om Det svenska dragspelet del 1: Bokens författare är fil.kand med musikveten ...Välkommen ...
Nyberg Media är ett produktionsbolag som har existerat som enskild firma sedan 2008. Jag som ...