Nyberg Media - produktion och förlag

AKTUELLT


Välkommen

Nyberg Media är ett produktionsbolag som har existerat som enskild firma sedan 2008. Jag som driver verksamheten, Bo Nyberg, har ett brokigt förflutet som akademiker (fil. kand med musikvetenskap som huvudämne), skivrecensent, museianställd och radioman.

Dragspelsforskning
En av mina specialiteter i min musikforskning är dragspelets internationella och svenska historia. Till min hjälp har jag ett omfattande arkivmaterial och en samling historiskt intressanta instrument. Många hör av sig med frågor om såväl svensk som internationell dragspelstillverkning.

Magdeburgerspel
I Sverige är ”magdeburgerspel” en vanlig förekommande benämning på ”ett enkelt en- eller tvåradigt dragspel” – nyare eller äldre och oavsett fabrikat. Namnet kommer av att tillverkaren Friedrich Gessner, Magdeburg som startade fabrik redan 1838 hade stora försäljningsframgångar i Sverige från och med mitten av 1800-talet och fram till tiden före 1910. Även om många andra tyska fabrikat – även från staden Magdeburg - såldes här kom särskilt dragspelen från Gessner att uppskattas för sin höga kvalitet och sin starka ton. ”Magdeburgerspel” kom därför att bli en synonym för de små en- och tvåradiga diatoniska dragspelen, även om man bland dragspelssamlare och –kännare är noga med att skilja mellan ”äkta” och ”oäkta magdeburgerspel”.

Att svenska språket har en särskild benämning på dragspel med anknytning till Magdeburg har uppmärksammats av stadens Otto von Guericke-sällskap. Eftersom åtskilligt värdefullt material med anknytning till dragspelstillverkningen i Magdeburg förstördes under andra världskriget behöver våra tyska vänner söka information om instrumenten och deras utveckling på annat håll.

Även om exempelvis Gessners dragspel såldes över hela världen är Sverige ett av de länder som har den mesta informationen – i form av tidningsannonser, priskuranter från musikhandlare och inte minst bevarade instrument. Sommaren 2012 höll jag ett föredrag om Magdeburgerspelets historiska roll i Sverige i Otto von Guericke-sällskapets lokaler i Magdeburg.


AKTUELLT


Mitä muuta ihminen tarvit ...
Under 2019 har Raija Nyberg utkommit med sin nya diktsamling Mitä muuta ihminen tarvitsee (på ...Ei kotia missään ...
Raija Nyberg, f. 1950, utkom 2015 med sin första diktsamling Ei kotia missään (på finska). Bo ...Det svenska dragspelet ...
Några röster om Det svenska dragspelet del 1: Bokens författare är fil.kand med musikveten ...Välkommen ...
Nyberg Media är ett produktionsbolag som har existerat som enskild firma sedan 2008. Jag som ...