Nyberg Media - produktion och förlag

AKTUELLT


Det svenska dragspelet

Några röster om Det svenska dragspelet del 1:

Bokens författare är fil.kand med musikvetenskap som huvudämne och helt klart med ett brinnande intresse och kunskap om dragspel... De många illustrationerna och den snygga layouten gör boken lättläst, trots sitt mycket vederhäftiga innehåll... Boken innheåller också ett omfattande register samt käll- och bildförteckning och kan utgöra en skatt för den som vill veta mer om sitt älsklingsinstrument. musikskolan.se


"Ett ambitiöst verk" (...) "En fantastisk CD". Dragspelsnytt

"Äntligen om själva bälgen" (...) "Hur dragspelshistorien sedan lät kan man bit för bit höra på den cd som medföljer den förträffliga boken". Dagens Nyheter

"Viktig bok om dragspelshistoria" (...) "...en spännande läs- och lyssningsupplevelse" (...) "Bildmateralet är föredömligt både i urval och i kvalitet". Falu Kuriren

"En innehållsrik och läsvärd bok". Dala-Demokraten

"Kirjassa on runsas ja mielenkiintoinen valokuvaaineisto. Teksti on kirjoitettu helppolukuiseksi ja liitteenä on huolelliset ja kattavat lähdeluettelot" - "I boken finns ett rikt och intressant bildmaterial. Texten är lättläst och som bilaga finns en omsorgsfull och täckande källförteckning". Hanuri, medlemsblad för Finlands Dragspelsförbund.

"Bo Nyberg har gitt oss ei bok som byr på spennande kulturhistorisk lesning samtidig som den går hand i hand med ei næringutvikling knytt til musikklivet" - "Ettersom dette er del 1 for tidsrommet 1829-1945 er det grunn til å gle seg over vidareføringa fram til vår tid i neste bok”. Norildavisa.

" ... bilderna tjänar förträffligt både blickfångs- och informationssyften och avvägningen bilder-text är utmärkt inom ramen för en alltigenom tilltalande layout" ... "en önskebok för dragspelssamlare, men också för alla andra som det minsta intresserar sig för dragspelets utveckling genom tiderna". Accord, medlemsblad för Svenska Dragspelsförbundet i Finland.

”Værket bliver uden tvivl et hovedværk i den nordiske harmonikalitteratur” … ”Den er en guldgrube, hvis man vil sætte sig ind i broderlandets harmonikakultur, som jo også er en væsentlig del af vores kulturhistorie, hvad angår harmonikaspillet”. Tidskrift for harmonikaspilleren, medlemsblad för Danske Harmonikaspilleres Landsforbund.


Det svenska dragspelet del 1 handlar om tiden från det att instrumentet för första gången omnämns i Sverige och fram till och med andra världskriget, då tillverkare som Hagström, Raggie Special och Skandia hade stora framgångar med försäljningen av sina instrument på den inhemska marknaden. Med de båda böckerna följer en CD-bilaga med både sällsynta privata inspelningar och kommersiella skivinspelningar från 1909 och fram till krigsåren.

Det svenska dragspelet del 1 släpptes i samband med utdelningen av Hagströmstipendiet på Rival i Stockholm den 22 maj 2011. Boken har fått ett mycket positivt mottagande och säljs även i Norge och Finland.

Det svenska dragspelet del 2 utkom under november 2013. Boken skildrar perioden 1945-1960, en epok som under sitt mest intensiva skede kommit att betraktas som en "guldålder" för dragspelet i Sverige.

Det svenska dragspelet del 3 har utkommit under 2019 och skildrar epoken 1960-1999. Perioden kännetecknas inledningsvis av ett vikande medieintresse, som dock återigen vänder uppåt genom bildandet av en dragspelsmusikernas riksorganisation och en löpande uppfinningsrikedom vad gäller instrumentets utveckling.

"Det är ett imponerande arbete som författaren Bo Nyberg har genomfört"..." en stor kulturhistorisk gärning"..."Här finns något för alla, från den inbitne nörden till den mer allmänt musikhistoriskt intresserade". Dala-Demokraten.


Det svenska dragspelet del 1 - 150 kronor.
Det svenska dragspelet del 2 - 250 kronor.
Det svenska dragspelet del 3 - 350 kronor

Alla tre delarna - 650 kronor.
priser inklusive moms.

Porto tillkommer: Brevporto för en bok 88 kronor, två eller tre böcker 110 kronor.

Betalar gör du snabbast genom Swish: 070-798 92 81. Betalning kan även göras till Nordea Plusgiro 58 01 84-0 eller Bankgiro 707-6698. Böckerna kan även köpas på plats hos Karlssons Musik, Fjärås, Peters Dragspelsservice i Gävle, Dragspelet i Höör, Borås Dragspelservice i Blidsberg och hos Gottfrid Johansson Musik i T-baneplanet, station Hötorget i Stockholm.


Med vänlig hälsning

Bosse N
författare/förläggare


AKTUELLT


Mitä muuta ihminen tarvit ...
Under 2019 har Raija Nyberg utkommit med sin nya diktsamling Mitä muuta ihminen tarvitsee (på ...Ei kotia missään ...
Raija Nyberg, f. 1950, utkom 2015 med sin första diktsamling Ei kotia missään (på finska). Bo ...Det svenska dragspelet ...
Några röster om Det svenska dragspelet del 1: Bokens författare är fil.kand med musikveten ...Välkommen ...
Nyberg Media är ett produktionsbolag som har existerat som enskild firma sedan 2008. Jag som ...