Nyberg Media - produktion och förlag

AKTUELLT


Ei kotia missään

Raija Nyberg, f. 1950, utkom 2015 med sin första diktsamling Ei kotia missään (på finska). Boken fick ett gott mottagande i Sverigefinska tidningar och recenserades även i tidskriften Elämäntarina i Finland. Den gavs till en början ut av det Sverigefinska förlaget Finn-Kirja, som senare upphörde med sin publicistiska verksamhet. Ei kotia missään, som 2015 belönades med Kaisa Vihuinen-priset, finns nu i en ny upplaga, utgiven av Nyberg Media.

Ei kotia missään kostar 180 kronor. Porto 44 kronor.

Betalning genom Swish: 070-798 92 81, eller Nordea Plusgiro 58 01 84-0, Bankgiro 707-6698.

Bor du utanför Sverige gäller samma priser som ovan. För en bok tillkommer portoavgiften SEK 66:-, för båda böckerna
SEK 00:-.Till länder utanför EU tillkommer tullavgift.

Beloppet inbetalas till Nordea Pg 58 01 84-0
Adress: Nyberg Media, Bomled 10, S-786 91 Vansbro
Bank: Nordea Bank AB, 105 71 Stockholm
IBAN SE59 9500 0099 6034 0580 1840
BIC/SWIFT NDEASESSAKTUELLT


Mitä muuta ihminen tarvit ...
Under 2019 har Raija Nyberg utkommit med sin nya diktsamling Mitä muuta ihminen tarvitsee (på ...Ei kotia missään ...
Raija Nyberg, f. 1950, utkom 2015 med sin första diktsamling Ei kotia missään (på finska). Bo ...Det svenska dragspelet ...
Några röster om Det svenska dragspelet del 1: Bokens författare är fil.kand med musikveten ...Välkommen ...
Nyberg Media är ett produktionsbolag som har existerat som enskild firma sedan 2008. Jag som ...