Nyberg Media - produktion och förlag

DET SVENSKA DRAGSPELET del 3


Den tredje delen av serien Det svenska dragspelet inleds med en period som för dragspelets del började i moll. Det sena 1950-talets vikande intresse hade medfört att såväl mediernas och allmänhetens intresse för instrumentet fortfarande befann sig på en bottennivå.

Försök gjordes att höja dragspelets anseende genom lanseringen av avancerade melodibasförsedda instrument, för vilka flera tonsättare komponerade modern konstmusik. Bland populärmusikens anhängare hade dragspelet och gammaldansrepertoaren hamnat i rejält bakvatten Men parallellt med popmusikens stora framgångar skulle även dragspelet och dragspelsmusiken gå mot en ny vår.

En rejäl kraftsamling bland landets dragspelsentusiaster ägde rum i slutet av 1960-talet. En riksomfattande intresseförening med en regelbundet utkommande medlemstidning bildades. Ett växande antal evenemang och medialt uppmärksammade jippon växte fram, som det fiktiva kungariket Bälgien, TV-programmet Nygammalt och Dragspelsfestivalen på Gröna Lund, Stockholm som skulle komma att arrangeras under inte mindre än 25 år.

Vår sista inhemska dragspelstillverkare av de klassiska fabrikaten, AB Albin Hagström, upphörde med sin egen produktion 1970. Därefter följde man konkurrenterna Bengts och Dise i spåren, och förlade sin tillverkning i Italien. Ett flertal nya entreprenörer och dragspelartister upprättade också ett samarbete med olika italienska tillverkare. ”Egna” dragspelsmodeller, ofta med eget namn, importerades. En och annan blev också generalagent för redan etablerade italienska dragspelsmärken. I slutet av 1980-talet gjordes ännu ett ett djärvt men tyvärr kortlivat försök med svensk dragspelstillverkning i värmländska Munkfors.

Under 1970-talet gjorde också de elektroniska dragspelen, ”dragspelsorglarna”, sin entré. Elektroniken vidareutvecklades, från analoga orgelmoduler med allehanda tillhörande rytm- och ljudeffekter till digitala MIDI-enheter, av vilka ett svenskt företag blev en viktig leverantör.

Under den skildrade periodens två första decennier förlorade Sverige två av sina främsta dragspelsprofiler, Carl Jularbo och Andrew Walter. Men ett flertal nya artister äntrade scenen och på den bifogade CD-skivans 27 spår framträder några av de mest tongivande av dem


Priser 2019:

Det svenska dragspelet del 1 - 150 kronor
Det svenska dragspelet del 2 - 250 kronor
Det svenska dragspelet del 3 - 350 kronor
Alla tre delarna - 650 kronor


Priset inkluderar moms

Brevporto för en bok 88 kronor, två eller tre böcker 110 kronor.

Betalning genom Swish: 070-798 92 81 eller l Nordea Plusgiro 58 01 84-0, Bankgiro 707-6698.
DET SVENSKA DRAGSPELET del 2


I Det svenska dragspelet del 2 berättas historien om entreprenörerna-dragspelsbyggarna i Sverige och hur antalet dragspelsfabriker växte efter andra världskriget och fram till tiden runt 1960. Unika fotografier från några av dragspelsfabrikerna kan tillsammans med ett flertal dragspel ur dåtida kataloger beskådas på de 126 bildsidorna av totalt 168 sidor.

På den tillhörande CD-skivan kan du höra musik på 78-varvare och vinylutgåvor med några av tidens största namn plus några mindre kända men icke desto mindre skickliga dragspelsartister: Di Zazzos orkester, Gert-Ove Andersson, Olle Johnny, Stefan Dahlén, Erik Frank, Evert Lindström, Valentin Juhlin, Ragnar Sundquist, Lasse Benny, Andrew Walter, Lill-Anders Gesar, Carl och Eberhardt Jularbo, Sven Magnusson, Edith Segerstedt, Johan Adolfsson, Willy Lundin, Lill-Magnus, Lennart Wärmell, Hans Wahlgren, Birger Andersson och Nils Fläcke. Repertoaren spänner över gammal dansmusik, virtuos underhållningsmusik och jazz. Även durspelet finns representerat på ett av spåren


Priser 2019:

Det svenska dragspelet del 1 - 150 kronor
Det svenska dragspelet del 2 - 250 kronor
Det svenska dragspelet del 3 - 350 kronor
Alla tre delarna - 650 kronor


Priset inkluderar moms

Brevporto för en bok 88 kronor, två eller tre böcker 110 kronor.

Betalning genom Swisch: 070-798 92 81, eller Nordea Plusgiro 58 01 84-0, Bankgiro 707-6698. OBS!

Bor du i Skandinavien eller i övriga Europa gäller samma priser som ovan. För en bok tillkommer portoavgiften SEK 130:-, för två böcker SEK 180:-.

Beloppet inbetalas till Nordea Pg 58 01 84-0
Adress: Nyberg Media, Bomled 10, S-786 91 Vansbro
Bank: Nordea Bank AB, 105 71 Stockholm
IBAN SE59 9500 0099 6034 0580 1840
BIC/SWIFT NDEASESS


DET SVENSKA DRAGSPELET del 1


Det svenska dragspelet del 1 - 1829-1945 handlar om tiden från det att instrumentet för första gången omnämns i Sverige och fram till och med andra världskriget, då tillverkare som Hagström, Raggie Special och Skandia hade stora framgångar med försäljningen på den inhemska marknaden. Med boken följer en CD-bilaga med både sällsynta, privata inspelningar med musik på historiska instrument och kommersiella skivinspelningar från tiden 1909-1945.

På skivan hör du bl.a. hur Sveriges äldsta kända dragspel låter. Medverkar gör också Johan Karlsson, Kolmården, Ingvar Fohlin, Alvesta, Jont Erik Larsson, Nås, Stig Södersten, Söderbärke och Karl-Erik Brandt, Vikmanshyttan med musik på magdeburgerspel och dragspel av Fridbergs och Malmlings tillverkning.

78-varvsartister är Oscar och Ragnar Sundquist, Di Zazzo duo, Carl Jularbo, Vilgot Malmqvist, Sven Lindqvist, Fritz Lundblad, Gösta Sterner, Albin Fernström, "Bångbro-Stina", Fredrik Tancred, Birger Carlsson, Bröderna Lindqvist - från Göteborg, Gunnar Hahn, Olle Johnny, Sven Hylén, Nisse Lind, Jack Gill, Gösta Westerlund, Andrew Walter och Per Edberg.


Priser 2019:

Det svenska dragspelet del 1 - 150 kronor
Det svenska dragspelet del 2 - 250 kronor
Det svenska dragspelet del 3 - 350 kronor
Alla tre delarna - 650 kronor


Priset inkluderar moms

Brevporto för en bok 88 kronor, två eller tre böcker 110 kronor.

Betalning genom Swish: 070-798 92 81, eller Nordea Plusgiro 58 01 84-0, Bankgiro 707-6698.
Bor du utanför Sverige gäller samma priser som ovan. För en bok tillkommer portoavgiften SEK 140:-, för två eller böcker
SEK 190:-. Till länder utanför EU tillkommer tullavgift.

Beloppet inbetalas till Nordea Pg 58 01 84-0
Adress: Nyberg Media, Bomled 10, S-786 91 Vansbro
Bank: Nordea Bank AB, 105 71 Stockholm
IBAN SE59 9500 0099 6034 0580 1840
BIC/SWIFT NDEASESS


AKTUELLT


Mitä muuta ihminen tarvit ...
Under 2019 har Raija Nyberg utkommit med sin nya diktsamling Mitä muuta ihminen tarvitsee (på ...Ei kotia missään ...
Raija Nyberg, f. 1950, utkom 2015 med sin första diktsamling Ei kotia missään (på finska). Bo ...Det svenska dragspelet ...
Några röster om Det svenska dragspelet del 1: Bokens författare är fil.kand med musikveten ...Välkommen ...
Nyberg Media är ett produktionsbolag som har existerat som enskild firma sedan 2008. Jag som ...