Nyberg Media - produktion och förlag

DRAGSPEL I SVERIGES RADIO P2


Dragspelsprogrammen med undertecknad, Bo Nyberg, sändes i Sveriges Radio P2 åren 1999-2012. Debuten ägde rum söndagen den 24 januari 1999, då hette programmet 26 minuter dragspel eftersom detta var den faktiska programlängden. En gång i månaden, söndagar kl. 18.00, kunde radiolyssnarna ta del av en blandning av traditionell och nydanade dragspelsmusik med en genrebredd omspännade svensk gammal dansmusik, etnisk musik från hela världen, jazz och avantgardism inom konstmusiken och mycket annat. Genreblandningen fick ett bra gensvar och behölls sedan dess.

Från och med 2002 försågs programmet med rubriken Dragspel och fick utökad sändningstid vilket innebar att 20 halvtimmesprogram sändes varannan vecka. År 2006 började programmet sändas varje vecka mellan maj och september.

Från och med 2008 producerades Dragspel av mitt produktionsbolag Nyberg Media. 2009 utökades sändningstiden till en timme, och Dragspel blev då ett mer renodlat sommarprogram - tio sändningar mellan juni och augusti.

I och med 2013 upphörde Sveriges Radio P2:s beställningar av programmet. Säsongen 2012 blev därför den sista med Dragspel i SR P2.

För dig som vill höra dragspelsmusik via nätet finns idag tre webb-alternativ: Exporadion, Radio Viking och Radio Haninge.

AKTUELLT


Mitä muuta ihminen tarvit ...
Under 2019 har Raija Nyberg utkommit med sin nya diktsamling Mitä muuta ihminen tarvitsee (på ...Ei kotia missään ...
Raija Nyberg, f. 1950, utkom 2015 med sin första diktsamling Ei kotia missään (på finska). Bo ...Det svenska dragspelet ...
Några röster om Det svenska dragspelet del 1: Bokens författare är fil.kand med musikveten ...Välkommen ...
Nyberg Media är ett produktionsbolag som har existerat som enskild firma sedan 2008. Jag som ...